Projekt współfinansowany przez następujące działania:

Superwnuk - platforma łącząca seniorów z młodymi ludźmi, aby zapewnić bezpieczne wsparcie przy opiece, codziennych obowiązkach i spędzaniu wolnego czasu.

Fundusze unijne

Nasz zespół realizuje projekt "Superwnuk - platforma łącząca seniorów z młodymi ludźmi, aby zapewnić bezpieczne wsparcie przy opiece, codziennych obowiązkach i spędzaniu wolnego czasu." w ramach finansowania uzyskanego przez program operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Umowa o dofinansowanie pod numerem: POPW.01.01.02-06-0144/20-00

Okres realizacji projektu: 01-06-2021 - 31-08-2022

Celem projektu jest rozwinięcie działalności biznesowej spółki Koindeo sp.z.o.o w oparciu o innowacyjny produktu w postaci Platformy Superwnuk, która oferuje usługi z zakresu opieki senioralnej. W wyniku rozwinięcia działalności biznesowej Wnioskodawca planuje systematyczne zwiększanie zasięgu platformy i tym samym przychodów do poziomu 3.407.000,00 pln w 36 miesiącu działalności firmy.

Przedmiotem wniosku jest Platforma Superwnuk, która jest innowacyjnym narzędziem informatycznym wspierającym seniorów oraz ich rodziny w organizacji opieki nad osobą starszą. Platforma Superwnuk umożliwa łączenie usługobiorców (seniorów i ich rodziny) z usługodawcami (młodymi opiekunami), aby zapewnić wsparcie przy opiece, codziennych obowiązkach i spędzaniu wolnego czasu. Główną przewagę Superwnuka nad konkurencją stanowią:

  • znacznie usprawniony proces umawiania usługi opiekuńczej
  • bezpieczeństwo oparte na weryfikacji osób świadczących usługi
  • możliwość monitorowania procesu opieki za pomocą aplikacji mobilnej
  • młodzi opiekunowie dostępni na platformie
  • możliwość umówienia jednorazowej usługi opiekuńczej

Celem projektu jest stworzenie i komercjalizacja Platformy Superwnuk. W trakcie realizacji projektu zadania będą obejmowały prace programistyczne nad serwerem API, aplikacją webową oraz dedykowaną aplikacją mobilną na systemy Android oraz iOS. Równolegle wnioskodawca będzie prowadził działania mające na celu pozyskanie opiekunów przez działania rekrutacyjne i szkoleniowe, oraz pozyskanie klientów przez działania marketingowe. Efektem realizacji projektu będzie opłacalna działalność biznesowa oparta na modelu pośrednictwa w umówieniu usług dedykowanym seniorom. Z perspektywy usługobiorcy (seniora i rodziny) Superwnuk to intuicyjna platforma, umożliwiająca znalezienie dopasowanej do potrzeb usługi opiekuńczej dla seniora. Z perspektywy usługodawcy (młodego opiekuna) Superwnuk to narzędzie ułatwiające znalezienie dopasowanych ofert pracy w zakresie szeroko pojętej opieki senioralnej.

Kwota dofinansowania: 865.640,00 zł. Całkowita wartość projektu: 1.045.172,00 zł.