Używamy wielu technologii Open Source przy tworzeniu Superwnuka. Jesteśmy bardzo wdzięczni następującym projektom i wszystkim, którzy codziennie przyczyniają się do rozwoju wolnego oprogramowania.