Dla rodziny seniora

Problem ze słuchem u osoby starszej. Dlaczego nie wolno go lekceważyć i w jaki sposób postępować po jego wykryciu?

Problem ze słuchem u osoby starszej. Dlaczego nie wolno go lekceważyć i w jaki sposób postępować po jego wykryciu?

Częściowa lub całkowita utrata słuchu staje się coraz poważniejszym problemem ogólnospołecznym. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku osób starszych, u których do pogłębiającego się ubytku słuchu zaczyna dochodzić mniej więcej od 65-tego roku życia. Do czego może prowadzić stopniowa utrata słuchu przez seniora i w jaki sposób opiekun osoby starszej może temu zjawisku zapobiec?

 

Czym mogą skończyć się problemy ze słuchem u osoby starszej? Z jakich powodów należy walczyć z utratą słuchu u seniora?

 

Mówi się, że choć utrata wzroku odcina nas od rzeczy (przedmiotów), to jednak właśnie utrata słuchu – jako defekt odcinający nas od innych osób – potrafi być dla ludzi o wiele bardziej dokuczliwa. Wystarczy zwrócić uwagę na problem niedosłuchu mogącego występować u seniorów, czyli tzw. głuchoty starczej. Ubytek słuchu obserwowany u ludzi w przekraczających 65 lat jest zjawiskiem całkowicie naturalnym (wynika z naturalnych procesów starzenia). W pewnym momencie zaczynamy gorzej słyszeć i potrzebujemy dźwięków o zwiększonym natężeniu. Gdy pojawia się ubytek słuchu, może dojść do tzw. deprywacji, czyli blokady w przepływie informacji słuchowej. Seniorzy, u których doszło do podobnego problemu, zwykli mawiać, że słyszą, ale nie rozumieją. Poszczególne dźwięki są przez nich słyszane, jednak nie są w stanie ich rozpoznać, a często i umiejscowić. Jakie efekty przynosi ten stan? Dziś wiemy już, że ubytek słuchu, a zwłaszcza jego deprywacja, prowadzi u osób starszych do:

 • unikania kontaktów z innymi ludźmi (nawet z rodziną i przyjaciółmi),

 • wycofywanie się z życia społecznego (znane zamykanie się we własnym domu),

 • rozwoju demencji.

 

W jaki sposób poznać, że senior ma problemy ze słuchem? Jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę?

 

Postępująca utrata słuchu u seniora to coś, co w pierwszej kolejności zauważane jest przez jego rodzinę oraz opiekunów. Pierwszymi objawami, na które zwraca się uwagę, zazwyczaj są:

 • oglądanie telewizji przy coraz większej sile dźwięku,

 • częste proszenie o powtórzenie niektórych słów czy całych zdań,

 • brak zrozumienia rozmowy, w której bierze udział kilka osób,

 • twierdzenie, że inni ludzie “mamroczą”, “mówią niewyraźnie”,

Sytuacje te stanowić powinny sygnał alarmowy skłaniający do wizyty w specjalistycznym gabinecie badania słuchu lub u lekarza rodzinnego. Wyróżniamy dwa główne rodzaje niedosłuchu:

 • niedosłuch przewodzeniowy występuje wtedy, gdy dźwięk nie dociera do odpowiednich struktur w uchu. Niedosłuch przewodzeniowy może być spowodowany zaleganiem woskowiny w przewodzie słuchowym lub uszkodzeniem błony bębenkowej.

 • niedosłuch odbiorczy występuje, gdy uszkodzone zostaną elementy ucha wewnętrznego lub nerw przedsionkowo-ślimakowy (nerw słuchowy). W skrócie: dźwięk dociera do odpowiednich struktur, ale nie może zostać przetworzony. Z wiekiem może dochodzić do degeneracji nerwu słuchowego i dzieje się to zazwyczaj po obu stronach na raz. Zmiany są powolne i stopniowe, dlatego właśnie osoby starsze bardzo często nie zauważają pogorszenia swojego słuchu.

 

Jeśli utrata słuchu nastąpiła nagle (na przykład w ciągu dwóch/trzech dni) lub pogorszeniu słuchu towarzyszą inne objawy, takie jak ból ucha, głowy, wydzielina w przewodzie słuchowym; należy pilnie udać się do lekarza.

 

Skąd bierze się uszkodzenie słuchu? Jakie są główne przyczyny niedosłuchu i czy można im jakoś zapobiegać?

 

Główną przyczyną uszkodzenia słuchu jest hałas i długa ekspozycja na zbyt głośne dźwięki. Wieloletnie narażenie na głośną muzykę, telewizję, ale także pracę w hałaśliwych warunkach mogą w przyszłości skutkować wystąpieniem niedosłuchu. W jaki sposób temu zapobiec? Przede wszystkim dbając o prawidłową higienę słuchu: wybierając odpowiednią głośność muzyki, telewizji czy radia i stosując zatyczki do uszu w celach ochronnych.

Jakie są inne przyczyny niedosłuchu w wieku dorosłym?

 • nagromadzenie woskowiny: warto pamiętać, o tym, by nie usuwać woskowiny patyczkami do uszu. W przypadku zatkania przewodu słuchowego woskowiną można zastosować apteczne preparaty lub udać się do laryngologa.

 • uszkodzenie błony bębenkowej;

 • zapalenie ucha środkowego, infekcje wirusowe i bakteryjne;

 • cukrzyca i nadciśnienie mogą przyczyniać się do wystąpienie niedosłuchu;

 • urazy głowy, udar;

 • przyjmowanie leków ototoksycznych (uszkadzających ucho wewnętrzne, niekiedy stale). Do tej grupy preparatów należą leki przyjmowane w przypadku nowotworów, chorób serca, a także niektóre antybiotyki.

W jaki sposób należy postępować po wykryciu niedosłuchu u osoby w podeszłym wieku? Jakie są sposoby leczenia?

 

Po zauważeniu pierwszych objawów, warto udać się do lekarza rodzinnego lub laryngologa. U niektórych seniorów pomocne może okazać się zastosowanie aparatu słuchowego. Istnieje wiele rodzajów i rozmiarów aparatów słuchowych, a w doborze najlepszego pomaga zazwyczaj protetyk słuchu. Specjalista poinstruuje osobę starszą, w jaki sposób prawidłowo nosić aparat słuchowy i jak dbać o to urządzenie. Niestety, seniorzy często nie chcą korzystać z pomocy aparatu słuchowego. Dlaczego? Noszenie tego urządzenia wymaga zazwyczaj przyzwyczajenia się do nowego rodzaju odbierania dźwięków - ten czas adaptacji może być dla osoby starszej trudny i zniechęcający. Jeśli Twój bliski lub podopieczny nie chce nosić aparatu słuchowego, staraj się zachęcać go i motywować, by zakładał swoje urządzenie choćby na krótką chwilę każdego dnia.

Jak rozmawiać z osobą z niedosłuchem? Na co zwracać uwagę w rozmowie z seniorem, który słabo słyszy

 

 • Staraj się zadbać o ciche i spokojne miejsce do rozmowy. Najlepiej, żeby było jak najmniej dźwięków “w tle”: np. włączonego radia czy telewizji.

 • Zadbaj o to, by osoba starsza widziała Cię podczas mówienia. Mimika i gesty używane podczas rozmowy mogą pomóc seniorowi zrozumieć Twoją wypowiedź. Staraj się nawiązywać z podopiecznym kontakt wzrokowy.

 • Mów głośniej niż zazwyczaj, ale staraj się nie krzyczeć.

 • Upewnij się, czy senior na pewno rozumie to, co mówisz.

 • Dostosuj odpowiednie tempo swojej wypowiedzi.

 • Nie zasłaniaj ust ani twarzy podczas mówienia.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat opieki nad osobami starszymi, koniecznie zobacz pozostałe artykuły na naszym blogu.

Źródła:
https://www.nia.nih.gov/health/hearing-loss-common-problem-older-adults


Amelia Janc

Amelia Janc

Studentka kierunku lekarskiego w Poznaniu. W Superwnuku zajmuje się rekrutacją opiekunów i kontaktem z rodziną seniora. Lubi pracę z ludźmi i wierzy, że poszukiwania dobrego opiekuna wcale nie muszą być trudne.